Чужденец

Ние ще Ви консултираме и ще изготвим за Вас необходимите документи при:

  • Снабдяване с разрешение за продължително или постоянно пребиваване.
  • Придобиване на собственост върху движими вещи и недвижими имоти в Република България.
  • Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице пред Българската търговско-промишлена палата.
  • Развитието на бизнес в Република България.