Физическо лице

Ние ще Ви консултираме и ще изготвим за Вас необходимите документи при:

 • Покупка, продажба, замяна или дарение на движими вещи или недвижими имоти.
 • Право на строеж, надстрояване, пристрояване.
 • Сервитут.
 • Право на ползване.
 • Прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка.
 • Завещание.
 • Делба.
 • Учредяване на ипотека, залог или други обезпечения.
 • Договор за наем.
 • Брачен договор.
 • Въпроси, отнасящи се до данък общ доход на данъчно задължено лице.
 • Процедура за извънсъдебно събиране на вземания.
 • Договори