Инвеститор

Ние ще Ви консултираме и ще изготвим за Вас необходимите документи при:

  • Due Diligence и придобиване на търговско дружество с цел инвестиция.
  • Продажба на търговско дружество.
  • Проучване на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти.
  • Водене на преговори с носители на право на собственост и други вещни права с цел осъществяване на строителство.
  • Прехвърляне на право на собственост или учредяване на други вещни права върху недвижими имоти